Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
May 16
Image Size
493 KB
Resolution
806×806
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
580
Favourites
43 (who?)
Comments
41
×
Ptpack #17: Ulzzang Girl [Kaly Cat] by Catbeis Ptpack #17: Ulzzang Girl [Kaly Cat] by Catbeis
- Bộ này dt voại =]]]]] 
- Chính tay e Cap nên mấy ac có dùng thì credit e cái để kể công sức cho e nữa :">
- À mà! Cái ảnh ở giữa kia e có blend+ PS+ Topaz clean nên mấy ac dùng ava là thích hợp nhất :33
- Bộ này có 11pics, e cap nhưq khôg LQ nhé :"33
---------------------------------------------------------------------

FAV+WATCH+CMT= Link downClap 
Add a Comment:
 
:iconngunhsulucu1:
ngunhsulucu1 Featured By Owner Oct 11, 2014
FAV+WATCH+CMT= Link down
Reply
:iconcatbeis:
Catbeis Featured By Owner Oct 16, 2014
I share it in blog
Reply
:iconjimincouple2410:
jimincouple2410 Featured By Owner Sep 25, 2014
FAV+WATCH+CMT= Link down
Reply
:iconhannienguyen:
HannieNguyen Featured By Owner Sep 10, 2014  Student
FAV+WATCH+CMT= Link downClap 
Reply
:iconaya3bi:
aya3bi Featured By Owner Aug 21, 2014  Student Artist
FAV+WATCH+CMT= Link down
Reply
:iconcatbeis:
Catbeis Featured By Owner Aug 28, 2014
STOP SHARE
Reply
:iconnguoiquaduongb:
nguoiquaduongB Featured By Owner Aug 5, 2014
FAV+WATCH+CMT= Link down
Reply
:iconparkyoochun0905:
ParkYooChun0905 Featured By Owner Jul 30, 2014  Student Interface Designer
FAV+WATCH+CMT= Link down

Reply
:iconpevan25:
pevan25 Featured By Owner Jul 28, 2014
FAV+WATCH+CMT= Link down
Reply
:iconjulycuheooo:
JulyCuheooo Featured By Owner Jul 28, 2014
cho tớ xin PSD cái stock ở giữa được không :( (Sad) nhìn đẹp qtqđ Love 
Reply
Add a Comment: