Shop Mobile More Submit  Join Login
Ptpack #17: Ulzzang Girl [Kaly Cat] by Catbeis Ptpack #17: Ulzzang Girl [Kaly Cat] by Catbeis
- Bộ này dt voại =]]]]] 
- Chính tay e Cap nên mấy ac có dùng thì credit e cái để kể công sức cho e nữa :">
- À mà! Cái ảnh ở giữa kia e có blend+ PS+ Topaz clean nên mấy ac dùng ava là thích hợp nhất :33
- Bộ này có 11pics, e cap nhưq khôg LQ nhé :"33
---------------------------------------------------------------------

STOP SHARE 
Add a Comment:
 
:iconkinnhth:
Kinnhth Featured By Owner 5 days ago  New Deviant
xin
Reply
:iconxukaxdxusha:
XukaxDXuSha Featured By Owner Aug 4, 2015
xin
Reply
:iconjuria-designer:
Juria-Designer Featured By Owner Jul 5, 2015  Professional Interface Designer
xin
Reply
:iconcatbeis:
Catbeis Featured By Owner Jul 6, 2015  Student Interface Designer
Sorry, i stop share it
Reply
:iconkaebsong:
Kaebsong Featured By Owner Apr 28, 2015
FAV+WATCH+CMT= Link down
Reply
:iconcatbeis:
Catbeis Featured By Owner May 6, 2015  Student Interface Designer
Share free: sta.sh/01kb2bbzu9xk
Reply
:iconthrillerbtob:
ThrillerBTOB Featured By Owner Apr 28, 2015  Student Artist
AV+WATCH+CMT= Link downClap 
Reply
:iconcatbeis:
Catbeis Featured By Owner May 6, 2015  Student Interface Designer
Share free: sta.sh/01kb2bbzu9xk
Reply
:iconblackshop:
BlackShop Featured By Owner Jan 1, 2015  Student Interface Designer
FAV+WATCH+CMT= Link down
Reply
:iconmaryhwang1810:
Maryhwang1810 Featured By Owner Dec 29, 2014
FAV+WATCH+CMT= Link down
Reply
:iconngunhsulucu1:
ngunhsulucu1 Featured By Owner Oct 11, 2014
FAV+WATCH+CMT= Link down
Reply
:iconcatbeis:
Catbeis Featured By Owner Oct 16, 2014  Student Interface Designer
I share it in blog
Reply
:iconjimincouple2410:
jimincouple2410 Featured By Owner Sep 25, 2014
FAV+WATCH+CMT= Link down
Reply
:iconhannienguyen:
HannieNguyen Featured By Owner Sep 10, 2014  Student
FAV+WATCH+CMT= Link downClap 
Reply
:iconaya3bi:
aya3bi Featured By Owner Aug 21, 2014  Student Artist
FAV+WATCH+CMT= Link down
Reply
:iconcatbeis:
Catbeis Featured By Owner Aug 28, 2014  Student Interface Designer
STOP SHARE
Reply
:iconnguoiquaduongb:
nguoiquaduongB Featured By Owner Aug 5, 2014
FAV+WATCH+CMT= Link down
Reply
:iconparkyoochun0905:
ParkYooChun0905 Featured By Owner Jul 30, 2014  Student Interface Designer
FAV+WATCH+CMT= Link down

Reply
:iconpevan25:
pevan25 Featured By Owner Jul 28, 2014
FAV+WATCH+CMT= Link down
Reply
:iconjulycuheooo:
JulyCuheooo Featured By Owner Jul 28, 2014  Student Interface Designer
cho tớ xin PSD cái stock ở giữa được không :( (Sad) nhìn đẹp qtqđ Love 
Reply
:iconcatbeis:
Catbeis Featured By Owner Jul 30, 2014  Student Interface Designer
minh lam bua bn ^^ khong luu lai PSD dau :"))
Reply
:iconjulycuheooo:
JulyCuheooo Featured By Owner Jul 30, 2014  Student Interface Designer
Đẹp qtqđ ^^ 
Reply
:iconcatbeis:
Catbeis Featured By Owner Jul 31, 2014  Student Interface Designer
c.on ^^
Reply
:iconjulycuheooo:
JulyCuheooo Featured By Owner Jul 28, 2014  Student Interface Designer
FAV+WATCH+CMT= Link down
Reply
:iconlamorsera:
LamorSera Featured By Owner Jul 25, 2014
FAV+WATCH+CMT= Link downClap 
Reply
:iconhamemiuanh:
hamemiuanh Featured By Owner Jul 18, 2014
FAV+WATCH+CMT= Link down
Reply
:iconillya25:
Illya25 Featured By Owner Jul 2, 2014  Student Artist
FAV+WATCH+CMT= Link downClap 
Reply
:iconhelviaaar:
helviaaar Featured By Owner Jul 1, 2014
Fav+wat+cmt=link down
Reply
:iconricung:
Ricung Featured By Owner Jun 28, 2014
. cho xin e Ulzzang này đuy <3
Reply
:iconkenie11:
kEniE11 Featured By Owner Jun 10, 2014
FAV+WATCH+CMT= Link down
Reply
:iconsuchanlove:
suchanlove Featured By Owner Jun 10, 2014
FAV+WATCH+CMT= Link downClap
Reply
:iconjenyhwang123:
Jenyhwang123 Featured By Owner Jun 8, 2014
FAV+WATCH+CMT= Link downClap 
Reply
:iconyukisunny:
yukisunny Featured By Owner Jun 8, 2014
FAV+WATCH+CMT= Link down
Reply
:iconkhanhnguyen17:
khanhnguyen17 Featured By Owner Jun 1, 2014  Student Traditional Artist
FAV+WATCH+CMT= Link down .
- Thanks !
Reply
:iconjongsookie:
jongsookie Featured By Owner May 30, 2014
FAV+WATCH+CMT= Link down
Reply
:iconhellocupid:
HelloCupid Featured By Owner May 27, 2014  Student Artist
FAV+WATCH+CMT= Link downClap 
Reply
:iconyumika99:
yumika99 Featured By Owner May 25, 2014  Student Interface Designer
FAV+WATCH+CMT= Link down
Reply
:icon0988010802:
0988010802 Featured By Owner May 24, 2014
FAV+WATCH+CMT= Link downClap
Reply
:iconllkalycandyll:
llKalyCandyll Featured By Owner May 24, 2014
FAV+WATCH+CMT= Link downClap 
Reply
:iconnguyenthithuyvi810:
nguyenthithuyvi810 Featured By Owner May 18, 2014
FAV+WATCH+CMT= Link downClap 
Reply
:iconvihienbmt2710:
vihienbmt2710 Featured By Owner May 18, 2014
FAV+WATCH+CMT= Link downClap
Reply
:iconphuongquyen94:
phuongquyen94 Featured By Owner May 17, 2014
fav and cmt done
Reply
:iconbaby1252:
baby1252 Featured By Owner May 17, 2014
FAV+WATCH+CMT= Link down
Reply
:iconbinlonenyhaha:
binlonenyhaha Featured By Owner May 17, 2014
FAV+WATCH+CMT= Link down
Reply
:iconsuem0nmilosi102:
SueM0nmilosi102 Featured By Owner May 16, 2014
FAV+WATCH+CMT= Link downClap
Reply
:iconvuthugiang:
vuthugiang Featured By Owner May 16, 2014
FAV+WATCH+CMT= Link down
Reply
:iconseocucheo:
seocucheo Featured By Owner May 16, 2014  Student Interface Designer
FAV+WATCH+CMT= Link downClap 
Reply
:iconnganbadao:
nganbadao Featured By Owner May 16, 2014
done
Reply
:iconmiyakocucheo:
MiyakoCucheo Featured By Owner May 16, 2014
FAV+WATCH+CMT= Link down
Reply
Add a Comment:
 
×




Details

Submitted on
May 16, 2014
Image Size
493 KB
Resolution
806×806
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,222 (2 today)
Favourites
52 (who?)
Comments
52
×